ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ιστοσελίδα https://www.sambacafe.gr/ τελεί υπό τη διαχείριση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας  με την επωνυμία  «SAMBA CAFÉ IKE» και υπό τον Διακριτικό Τίτλο «SAMBA CAFÉ IKE», η οποία  εδρεύει στο Δήμο Άνω Λιοσίων και συγκεκριμένα στο ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ (ΒΙ.ΠΑ) και επί της 36ης Οδού, αριθμός 1 και με ΑΦΜ: 099094793, ΔΟΥ: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, όπως Νόμιμα εκπροσωπείται, καλούμενης εφεξής «Εταιρεία» ή «Samba», η οποία είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας για τη συλλογή, αποθήκευση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που συλλέγονται από εσάς κατά την επίσκεψή σας στον διαδικτυακό μας τόπο, στις διαδικτυακές υπηρεσίες της εταιρείας και στις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Βασική προτεραιότητά μας είναι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία επεξεργαζόμαστε και συμμορφωνόμαστε διαρκώς με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 και κάθε άλλη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας μας για να ενημερωθείτε, καθώς η χρήση της ιστοσελίδας μας και η εγγραφή στις υπηρεσίες μας, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους σας με τους όρους χρήσης και την παρούσα Πολιτική προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων, όπως αναλυτικά περιγράφεται σε αυτήν.

Για τυχόν απορίες σας με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@sambacafe.gr

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ;

Ο όρος «Προσωπικά Δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες που σας ταυτοποιούν ως πρόσωπα ή μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα.

Η «Εταιρεία» φροντίζει να συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για τον σκοπό τον οποίο προορίζονται. Αυτά είναι τα κάτωθι:

 1. το ονοματεπώνυμό σας, τη Διεύθυνση σας, το Τηλέφωνο, το email σας,
 2. οικονομικές πληροφορίες για παράδειγμα στοιχεία πληρωμής ή της κάρτας σας, πληροφορίες σχετικά με τις αγορές σας, παραγγελίες, επιστροφές κ.λ.π.
ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους κάτωθι σκοπούς:

 1. για την εκπλήρωση και εκτέλεση μιας σύμβασης πώλησης ή για την παροχή άλλων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στους Διαδικτυακούς Τόπους μας, δηλαδή για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει συναφθεί σύμβαση, για να διαχειριστούμε την πληρωμή των προϊόντων που αγοράζετε, να διαχειριστούμε πιθανές επιστροφές, αφότου πραγματοποιηθεί μια αγορά, για σκοπούς τιμολόγησης.
 2. για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας, στις παρατηρήσεις σας, στα αιτήματά σας ή στα τυχόν παράπονά σας και να προβούμε σε τυχόν άλλες ενέργειες για τη διαχείριση του αιτήματός σας.
 3. για να επικοινωνούμε μαζί σας, να σας προωθούμε εμπορικές πληροφορίες και για να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletter). Σας ενημερώνουμε ότι λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία δίνοντας μας τη συγκατάθεσή σας καταχωρώντας το email σας στη σχετική φόρμα εγγραφής, την οποία ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε είτε αποστέλλοντας email στο info@sambacafe.gr είτε επιλέγοντας διαγραφή από τη λίστα στο σχετικό email που θα λάβετε.
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Η εταιρεία θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών και νομίμων υποχρεώσεών της, όπως για την αγορά των προϊόντων ή των υπηρεσιών που έχετε αποκτήσει από εμάς, τις τυχόν επιστροφές, τα παράπονα, τα αιτήματα, τις παρατηρήσεις σας.

Στην περίπτωση που ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, ως προς τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας, εκτός αν η τήρηση αυτών απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία (φορολογική, εμπορική νομοθεσία κ.λ.π.) ή για την άσκηση, θεμελίωση, υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών αρχών.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα, είναι απαραίτητο να δώσουμε πρόσβαση των προσωπικών σας δεδομένων στο προσωπικό μας, σε συνεργάτες και τρίτους παρόχους υπηρεσιών μεταφοράς και παράδοσης, σε συνεργαζόμενες εταιρείες που έχουν ως σκοπό τη λειτουργία και τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας μας.

Όποιος τρίτος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, είναι δεσμευμένος συμβατικά ως προς την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών σας δεδομένων.

Μπορεί να χρειαστεί να κοινοποιούμε πληροφορίες σχετικές με τα προσωπικά σας δεδομένα σε δικαστικές και διοικητικές αρχές και σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένης της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να συμμορφωθούμε με δικαστική απόφαση ή με νομική υποχρέωση, με δικαστικές κλητεύσεις, εντάλματα ερευνών κ.λ.π.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Έχετε δικαίωμα να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα, χωρίς κόστος:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης για να μάθετε από εμάς το είδος των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, τον σκοπό για τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε, για πόσο χρονικό διάστημα τα αποθηκεύουμε και σε ποιους τα δίνουμε
 • Το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ελλείψεων των δεδομένων σας ή ανακριβειών, στην περίπτωση που διαπιστώσετε λάθη
 • Το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) για να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα σας, αν δεν είναι πλέον απαραίτητη η επεξεργασία τους για τους ανωτέρω αναφερομένους σκοπούς ή για την προάσπιση των συμφερόντων μας ενώπιον των Δικαστηρίων
 • Το δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένη και αναγνώσιμη μορφή από μια μηχανή ή να ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας
 • Το δικαίωμα περιορισμού ή ακύρωσης της επεξεργασίας των δεδομένων σας, δηλαδή μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία τους προσωρινά
 • Το δικαίωμα εναντίωσης, στην περίπτωση που επιθυμείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία αυτών
 • Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης που μας έχετε δώσει για την επεξεργασία των δεδομένων σας για οποιονδήποτε σκοπό και ανά πάσα στιγμή. Για να προχωρήσετε στην ανάκληση της συγκατάθεσής σας θα μεταβείτε στο Αίτημα GDPR Δικαιώματος Στη Λήθη, όπου θα ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
 1. Συμπληρώστε τα στοιχεία της παρακάτω φόρμας και επιλέξτε διαγραφή δεδομένων.
 2. Θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης, όπου θα πρέπει να πατήσετε τον σύνδεσμο.
 3. Ο λογαριασμός και όλα σας τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν, ή θα ανωνυμοποιηθούν πλήρως σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η διαγραφή.

Για την άσκησή των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να μας αποστείλετε αίτημα γράφοντας ένα μήνυμα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: info@sambacafe.gr αναφέροντας μας τον λόγο του αιτήματός σας και το δικαίωμα που επιθυμείτε να ασκήσετε. Σε περίπτωση που κρίνουμε ότι πρέπει να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας, θα σας ζητήσουμε αντίγραφο εγγράφου για την ταυτοποίησή σας.

Η εταιρεία θα απαντήσει στο αίτημά σας εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Στην περίπτωση, όμως, που το αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα για τους λόγους της καθυστέρησης και θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε εντός δυο επιπλέον μηνών.

Η εταιρεία μπορεί να μην απαντήσει στο αίτημά σας αν αυτό κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ενημερώνοντας σας σχετικά με τους λόγους μη ικανοποίησης αυτού.

Σε κάθε περίπτωση, αν δεν ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, έχετε το δικαίωμα να κάνετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας (www.dpa.gr).

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεσμευόμαστε να διαφυλάττουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εφαρμόζοντας όλα τα κατάλληλα και σύγχρονα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία αυτών, από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, διάδοση, πρόσβαση ή κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία, όπως:

H ενίσχυση της ασφάλειας πρόσβασης & περιήγησης στον ιστότοπο επιτυγχάνεται με το πρωτόκολλο https με την προσθήκη ενός πιστοποιητικού ασφαλείας SSL. Η κύρια λειτουργία του SSL (Secure Sockets Layer) είναι η δημιουργία μιας κρυπτογραφημένης σύνδεσης μεταξύ του web server και του browser του επισκέπτη, διασφαλίζοντας την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στις δύο πλευρές, αποτρέποντας την υποκλοπή τους από κακόβουλους χρήστες.

Πώς λειτουργεί ένα SSL πιστοποιητικό;

α) Ο client αποστέλλει στον web server την έκδοση του SSL που χρησιμοποιεί, τον επιθυμητό αλγόριθμο κρυπτογράφησης και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρειάζεται ο web server για να ξεκινήσει μία ασφαλή σύνδεση.

β) Ο web server απαντά στον client, στέλνοντας παρόμοιες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου όμως και του ψηφιακού πιστοποιητικού του, το οποίο τον πιστοποιεί στον client.

γ) Client και web server συνεργάζονται και αποφασίζουν τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης που θα χρησιμοποιηθεί για την ασφαλή σύνδεση SSL. Στη συνέχεια ο client και ο web server ενημερώνουν ο ένας τον άλλον ότι είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν την κρυπτογραφημένη σύνδεση.

δ) Ο client και ο web server, επικοινωνούν πλέον μέσω κρυπτογράφησης, διασφαλίζοντας την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Με αυτό τον τρόπο κρυπτογραφούμε όλα τα δεδομένα που μας δίνετε.

ΑΝΗΛΙΚΟΤΗΤΑ

Δεν συλλέγουμε και δεν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα ανηλίκων κάτω των 15 ετών, τουλάχιστον εν γνώσει μας. Στην περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικές πληροφορίες ανηλίκου κάτω των 15 ετών χωρίς γονική συναίνεση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 και στο άρθρο 21 του Ν. 4624/2019, θα διαγράψουμε αμέσως τις πληροφορίες αυτές.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σε κάθε περίπτωση, αν κρίνετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να κάνετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας (www.dpa.gr).

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει συνταχθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων με αριθμό 2016/679/ΕΕ. Στην περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές στην παρούσα πολιτική, πριν αυτές τεθούν σε ισχύ, θα τις αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα μας. Δι’ αυτό το λόγο, σας προτείνουμε να ελέγχετε κατά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και cookies

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ COOKIES

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι χρησιμοποιούμε cookies για να διευκολύνουμε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική cookies για να τα κατανοήσετε αυτά και τον σκοπό τους.

 

PHP

Λειτουργικά

Χρήση

Χρησιμοποιούμε το PHP για Ανάπτυξη ιστότοπου. Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση δεδομένων

Αυτά τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτα μέρη.

Λειτουργικά

Όνομα
Λήξη
Λειτουργία
Παρέχει λειτουργίες σε όλες τις σελίδες

WooCommerce

Λειτουργικά

Χρήση

Χρησιμοποιούμε το WooCommerce για Διαχείριση διαδικτυακού καταστήματος. Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση δεδομένων

Αυτά τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτα μέρη.

Λειτουργικά

Όνομα
Λήξη
Συνεδρίας
Λειτουργία
Αποθηκεύει προϊόντα στο καλάθι αγορών
Όνομα
Λήξη
1 ημέρα
Λειτουργία
Αποθηκεύει προϊόντα στο καλάθι αγορών
Όνομα
Λήξη
Συνεδρίας
Λειτουργία
Αποθηκεύει προϊόντα στο καλάθι αγορών
Όνομα
Λήξη
Συνεδρίας
Λειτουργία
Αποθηκεύει εκτελεσθείσες ενέργειες στον ιστότοπο
Όνομα
Λήξη
Μόνιμο
Λειτουργία
Όνομα
Λήξη
Συνεδρίας
Λειτουργία
Αποθηκεύει εκτελεσθείσες ενέργειες στον ιστότοπο

Elementor

Στατιστικά (ανώνυμα)

Χρήση

Χρησιμοποιούμε το Elementor για Δημιουργία περιεχομένου. Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση δεδομένων

Αυτά τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτα μέρη.

Στατιστικά (ανώνυμα)

Όνομα
Λήξη
Μόνιμο
Λειτουργία
Αποθηκεύει εκτελεσθείσες ενέργειες στον ιστότοπο

Google Analytics

Στατιστικά

Χρήση

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για Στατιστικές ιστότοπου. Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε τη Δήλωση Απορρήτου του Google Analytics.

Στατιστικά

Όνομα
Λήξη
2 έτη
Λειτουργία
Καταμετράει και παρακολουθεί προβολές σελίδων
Όνομα
Λήξη
1 λεπτό
Λειτουργία
Αποθηκεύει ένα μοναδικό αναγνωριστικό (ID) χρήστη
Όνομα
Λήξη
1 ημέρα
Λειτουργία
Καταμετράει και παρακολουθεί προβολές σελίδων
Όνομα
Λήξη
1 έτος
Λειτουργία
Καταμετράει και παρακολουθεί προβολές σελίδων

Automattic

Στατιστικά

Χρήση

Χρησιμοποιούμε το Automattic για Ανάπτυξη ιστότοπου. Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε τη Δήλωση Απορρήτου του Automattic.

Στατιστικά

Όνομα
Λήξη
30 λεπτά
Λειτουργία
Παρέχει λειτουργίες σε όλες τις σελίδες

WordPress

Λειτουργικά

Χρήση

Χρησιμοποιούμε το WordPress για Ανάπτυξη ιστότοπου. Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση δεδομένων

Αυτά τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτα μέρη.

Λειτουργικά

Όνομα
Λήξη
Συνεδρίας
Λειτουργία
Ελέγχει εάν μπορούν να τοποθετηθούν cookies
Όνομα
Λήξη
Μόνιμο
Λειτουργία
Διατηρεί τους χρήστες συνδεδεμένους

WPML

Λειτουργικά

Χρήση

Χρησιμοποιούμε το WPML για Διαχείριση τοπικών ρυθμίσεων. Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση δεδομένων

Αυτά τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτα μέρη.

Λειτουργικά

Όνομα
Λήξη
1 ημέρα
Λειτουργία
Αποθηκεύει ρυθμίσεις γλώσσας

MailChimp

Λειτουργικά

Χρήση

Χρησιμοποιούμε το MailChimp για Συνδρομές καταλόγου ταχυδρομικών διευθύνσεων. Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε τη Δήλωση Απορρήτου του MailChimp.

Λειτουργικά

Όνομα
Λήξη
1 έτος
Λειτουργία
Αποθηκεύει εάν ένα μήνυμα έχει απορριφθεί

Εκκρεμεί έρευνα του σκοπού

Όνομα
Λήξη
Λειτουργία

Google Fonts

Εμπορικής Προώθησης / Καταγραφής

Χρήση

Χρησιμοποιούμε το Google Fonts για Εμφάνιση γραμματοσειρών web. Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε τη Δήλωση Απορρήτου του Google Fonts.

Εμπορικής Προώθησης / Καταγραφής

Όνομα
Λήξη
Καμία
Λειτουργία
Ζητάει διεύθυνση IP χρήστη

Google Maps

Εμπορικής Προώθησης / Καταγραφής

Χρήση

Χρησιμοποιούμε το Google Maps για Εμφάνιση χαρτών. Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε τη Δήλωση Απορρήτου του Google Maps.

Εμπορικής Προώθησης / Καταγραφής

Όνομα
Λήξη
Καμία
Λειτουργία
Ζητάει διεύθυνση IP χρήστη

YouTube

Εμπορικής Προώθησης / Καταγραφής

Χρήση

Χρησιμοποιούμε το YouTube για Οπτική παρουσίαση βίντεο. Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε τη Δήλωση Απορρήτου του YouTube.

Εμπορικής Προώθησης / Καταγραφής

Όνομα
Λήξη
Συνεδρίας
Λειτουργία
Αποθηκεύει δεδομένα τοποθεσίας
Όνομα
Λήξη
6 μήνες
Λειτουργία
Ενεργοποιεί την προβολή διαφημίσεων ή την επαναστόχευση
Όνομα
Λήξη
Συνεδρίας
Λειτουργία
Store and track interaction
Όνομα
Λήξη
8 μήνες
Λειτουργία
Αποθηκεύει τις προτιμήσεις χρήστη

PayPal

Λειτουργικά

Χρήση

Χρησιμοποιούμε το PayPal για Επεξεργασία πληρωμών. Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε τη Δήλωση Απορρήτου του PayPal.

Λειτουργικά

Όνομα
Λήξη
3 έτη
Λειτουργία
Παρέχει πρόληψη απάτης
Όνομα
Λήξη
Μόνιμο
Λειτουργία
Αποθηκεύει στοιχεία λογαριασμού
Όνομα
Λήξη
Συνεδρίας
Λειτουργία
Παρέχει πρόληψη απάτης
Όνομα
Λήξη
1 έτος
Λειτουργία
Αποθηκεύει προτιμήσεις απορρήτου
Όνομα
Λήξη
3 ημέρες
Λειτουργία

Google reCAPTCHA

Εμπορικής Προώθησης / Καταγραφής

Χρήση

Χρησιμοποιούμε το Google reCAPTCHA για Πρόληψη ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε τη Δήλωση Απορρήτου του Google reCAPTCHA.

Εμπορικής Προώθησης / Καταγραφής

Όνομα
Λήξη
Συνεδρίας
Λειτουργία
Φιλτράρει αιτήματα από bots
Όνομα
Λήξη
Συνεδρίας
Λειτουργία
Φιλτράρει αιτήματα από bots
Όνομα
Λήξη
Μόνιμο
Λειτουργία
Φιλτράρει αιτήματα από bots

Διάφορα

Εκκρεμεί έρευνα του σκοπού

Χρήση

Κοινοποίηση δεδομένων

Εκκρεμεί έρευνα για την κοινοποίηση δεδομένων

Εκκρεμεί έρευνα του σκοπού

Όνομα
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
continueReview
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
uw-icon-locales
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
e_kit-elements-defaults
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
WP_PREFERENCES_USER_5
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
recognizedUserBehavior
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
rex_feed_form_init_settings
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
uw-uid
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
customer-effort-score-exit-page
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
wf-scan-issue-expanded-9571
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
wf-scan-issue-expanded-9572
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
wf-scan-issue-expanded-11595
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
wf-scan-issue-expanded-11597
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
rex_feed_form_init_data
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
wf-scan-issue-expanded-9609
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
wf-scan-issue-expanded-11594
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
wf-scan-issue-expanded-11600
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
qm-container-width
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
wf-scan-issue-expanded-11601
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
rex_feed_form_init_filters
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
debug
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
e_site-editor
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
active_tab
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
wf-scan-issue-expanded-9573
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
_grecaptcha
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
wpEmojiSettingsSupports
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
_ga_4K4WTYV8X1
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
_ga_KHNTRZFK59
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
sbjs_migrations
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
sbjs_current_add
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
sbjs_first_add
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
sbjs_current
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
sbjs_first
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
sbjs_udata
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
sbjs_session
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
_pk_ref.178498.8b6a
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
_pk_id.178498.8b6a
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
_pk_ses.178498.8b6a
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
wfls-remembered-pE2lOWoaXqZyUU2XAE-C8Q
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
wfwaf-authcookie-35476f6e7a7a424eec1048a2521b9c27
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
_pk_ref_178498_8b6a
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
_pk_id_178498_8b6a
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
_pk_ses_178498_8b6a
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
cmplz_functional
Λήξη
365 ημέρες
Λειτουργία
Όνομα
cmplz_statistics
Λήξη
365 ημέρες
Λειτουργία
Όνομα
cmplz_preferences
Λήξη
365 ημέρες
Λειτουργία
Όνομα
cmplz_marketing
Λήξη
365 ημέρες
Λειτουργία
Όνομα
qm-container-height
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
_gcl_au
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
cmplz_task_filter
Λήξη
365 ημέρες
Λειτουργία
Όνομα
cmplzSelectedRegion
Λήξη
365 ημέρες
Λειτουργία
Όνομα
wp-autosave-1
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
cmplz_consented_services
Λήξη
365 ημέρες
Λειτουργία
Όνομα
cmplz_policy_id
Λήξη
365 ημέρες
Λειτουργία
Όνομα
cmplz_banner-status
Λήξη
365 ημέρες
Λειτουργία
Όνομα
shop_per_page
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
wds-seo-metabox
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
woodmart_recently_viewed_products
Λήξη
Λειτουργία

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

GDPR Αίτημα Προσωπικών Δεδομένων
Για να λάβετε μια αναφορά GDPR θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
1. Συμπληρώστε τα στοιχεία της παρακάτω φόρμας και επιλέξτε εξαγωγή δεδομένων.
2. Θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης, όπου θα πρέπει να πατήσετε τον σύνδεσμο.
3. Η αναφορά θα σας αποσταλεί με email.

Αίτημα GDPR Δικαιώματος Στη Λήθη
Για να διαγράψετε το λογαριασμό σας από το κατάστημά μας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
1. Συμπληρώστε τα στοιχεία της παρακάτω φόρμας και επιλέξτε διαγραφή δεδομένων.
2. Θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης, όπου θα πρέπει να πατήσετε τον σύνδεσμο.
3. Ο λογαριασμός και όλα σας τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν, ή θα ανωνυμοποιηθούν πλήρως σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η διαγραφή