ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ιστοσελίδα https://www.sambacafe.gr/ τελεί υπό τη διαχείριση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας  με την επωνυμία  «SAMBA CAFÉ IKE» και υπό τον Διακριτικό Τίτλο «SAMBA CAFÉ IKE», η οποία  εδρεύει στο Δήμο Άνω Λιοσίων και συγκεκριμένα στο ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ (ΒΙ.ΠΑ) και επί της 36ης Οδού, αριθμός 1 και με ΑΦΜ: 099094793, ΔΟΥ: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, όπως Νόμιμα εκπροσωπείται, καλούμενης εφεξής «Εταιρεία» ή «Samba», η οποία είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας για τη συλλογή, αποθήκευση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που συλλέγονται από εσάς κατά την επίσκεψή σας στον διαδικτυακό μας τόπο, στις διαδικτυακές υπηρεσίες της εταιρείας και στις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Βασική προτεραιότητά μας είναι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία επεξεργαζόμαστε και συμμορφωνόμαστε διαρκώς με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 και κάθε άλλη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας μας για να ενημερωθείτε, καθώς η χρήση της ιστοσελίδας μας και η εγγραφή στις υπηρεσίες μας, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους σας με τους όρους χρήσης και την παρούσα Πολιτική προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων, όπως αναλυτικά περιγράφεται σε αυτήν.

Για τυχόν απορίες σας με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@sambacafe.gr

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ;

Ο όρος «Προσωπικά Δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες που σας ταυτοποιούν ως πρόσωπα ή μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα.

Η «Εταιρεία» φροντίζει να συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για τον σκοπό τον οποίο προορίζονται. Αυτά είναι τα κάτωθι:

 1. το ονοματεπώνυμό σας, τη Διεύθυνση σας, το Τηλέφωνο, το email σας,
 2. οικονομικές πληροφορίες για παράδειγμα στοιχεία πληρωμής ή της κάρτας σας, πληροφορίες σχετικά με τις αγορές σας, παραγγελίες, επιστροφές κ.λ.π.
ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους κάτωθι σκοπούς:

 1. για την εκπλήρωση και εκτέλεση μιας σύμβασης πώλησης ή για την παροχή άλλων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στους Διαδικτυακούς Τόπους μας, δηλαδή για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει συναφθεί σύμβαση, για να διαχειριστούμε την πληρωμή των προϊόντων που αγοράζετε, να διαχειριστούμε πιθανές επιστροφές, αφότου πραγματοποιηθεί μια αγορά, για σκοπούς τιμολόγησης.
 2. για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας, στις παρατηρήσεις σας, στα αιτήματά σας ή στα τυχόν παράπονά σας και να προβούμε σε τυχόν άλλες ενέργειες για τη διαχείριση του αιτήματός σας.
 3. για να επικοινωνούμε μαζί σας, να σας προωθούμε εμπορικές πληροφορίες και για να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletter). Σας ενημερώνουμε ότι λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία δίνοντας μας τη συγκατάθεσή σας καταχωρώντας το email σας στη σχετική φόρμα εγγραφής, την οποία ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε είτε αποστέλλοντας email στο info@sambacafe.gr είτε επιλέγοντας διαγραφή από τη λίστα στο σχετικό email που θα λάβετε.
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Η εταιρεία θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών και νομίμων υποχρεώσεών της, όπως για την αγορά των προϊόντων ή των υπηρεσιών που έχετε αποκτήσει από εμάς, τις τυχόν επιστροφές, τα παράπονα, τα αιτήματα, τις παρατηρήσεις σας.

Στην περίπτωση που ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, ως προς τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας, εκτός αν η τήρηση αυτών απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία (φορολογική, εμπορική νομοθεσία κ.λ.π.) ή για την άσκηση, θεμελίωση, υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών αρχών.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα, είναι απαραίτητο να δώσουμε πρόσβαση των προσωπικών σας δεδομένων στο προσωπικό μας, σε συνεργάτες και τρίτους παρόχους υπηρεσιών μεταφοράς και παράδοσης, σε συνεργαζόμενες εταιρείες που έχουν ως σκοπό τη λειτουργία και τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας μας.

Όποιος τρίτος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, είναι δεσμευμένος συμβατικά ως προς την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών σας δεδομένων.

Μπορεί να χρειαστεί να κοινοποιούμε πληροφορίες σχετικές με τα προσωπικά σας δεδομένα σε δικαστικές και διοικητικές αρχές και σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένης της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να συμμορφωθούμε με δικαστική απόφαση ή με νομική υποχρέωση, με δικαστικές κλητεύσεις, εντάλματα ερευνών κ.λ.π.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Έχετε δικαίωμα να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα, χωρίς κόστος:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης για να μάθετε από εμάς το είδος των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, τον σκοπό για τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε, για πόσο χρονικό διάστημα τα αποθηκεύουμε και σε ποιους τα δίνουμε
 • Το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ελλείψεων των δεδομένων σας ή ανακριβειών, στην περίπτωση που διαπιστώσετε λάθη
 • Το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) για να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα σας, αν δεν είναι πλέον απαραίτητη η επεξεργασία τους για τους ανωτέρω αναφερομένους σκοπούς ή για την προάσπιση των συμφερόντων μας ενώπιον των Δικαστηρίων
 • Το δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένη και αναγνώσιμη μορφή από μια μηχανή ή να ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας
 • Το δικαίωμα περιορισμού ή ακύρωσης της επεξεργασίας των δεδομένων σας, δηλαδή μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία τους προσωρινά
 • Το δικαίωμα εναντίωσης, στην περίπτωση που επιθυμείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία αυτών
 • Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης που μας έχετε δώσει για την επεξεργασία των δεδομένων σας για οποιονδήποτε σκοπό και ανά πάσα στιγμή. Για να προχωρήσετε στην ανάκληση της συγκατάθεσής σας θα μεταβείτε στο Αίτημα GDPR Δικαιώματος Στη Λήθη, όπου θα ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
 1. Συμπληρώστε τα στοιχεία της παρακάτω φόρμας και επιλέξτε διαγραφή δεδομένων.
 2. Θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης, όπου θα πρέπει να πατήσετε τον σύνδεσμο.
 3. Ο λογαριασμός και όλα σας τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν, ή θα ανωνυμοποιηθούν πλήρως σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η διαγραφή.

Για την άσκησή των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να μας αποστείλετε αίτημα γράφοντας ένα μήνυμα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: info@sambacafe.gr αναφέροντας μας τον λόγο του αιτήματός σας και το δικαίωμα που επιθυμείτε να ασκήσετε. Σε περίπτωση που κρίνουμε ότι πρέπει να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας, θα σας ζητήσουμε αντίγραφο εγγράφου για την ταυτοποίησή σας.

Η εταιρεία θα απαντήσει στο αίτημά σας εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Στην περίπτωση, όμως, που το αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα για τους λόγους της καθυστέρησης και θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε εντός δυο επιπλέον μηνών.

Η εταιρεία μπορεί να μην απαντήσει στο αίτημά σας αν αυτό κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ενημερώνοντας σας σχετικά με τους λόγους μη ικανοποίησης αυτού.

Σε κάθε περίπτωση, αν δεν ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, έχετε το δικαίωμα να κάνετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας (www.dpa.gr).

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεσμευόμαστε να διαφυλάττουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εφαρμόζοντας όλα τα κατάλληλα και σύγχρονα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία αυτών, από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, διάδοση, πρόσβαση ή κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία, όπως:

H ενίσχυση της ασφάλειας πρόσβασης & περιήγησης στον ιστότοπο επιτυγχάνεται με το πρωτόκολλο https με την προσθήκη ενός πιστοποιητικού ασφαλείας SSL. Η κύρια λειτουργία του SSL (Secure Sockets Layer) είναι η δημιουργία μιας κρυπτογραφημένης σύνδεσης μεταξύ του web server και του browser του επισκέπτη, διασφαλίζοντας την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στις δύο πλευρές, αποτρέποντας την υποκλοπή τους από κακόβουλους χρήστες.

Πώς λειτουργεί ένα SSL πιστοποιητικό;

α) Ο client αποστέλλει στον web server την έκδοση του SSL που χρησιμοποιεί, τον επιθυμητό αλγόριθμο κρυπτογράφησης και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρειάζεται ο web server για να ξεκινήσει μία ασφαλή σύνδεση.

β) Ο web server απαντά στον client, στέλνοντας παρόμοιες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου όμως και του ψηφιακού πιστοποιητικού του, το οποίο τον πιστοποιεί στον client.

γ) Client και web server συνεργάζονται και αποφασίζουν τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης που θα χρησιμοποιηθεί για την ασφαλή σύνδεση SSL. Στη συνέχεια ο client και ο web server ενημερώνουν ο ένας τον άλλον ότι είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν την κρυπτογραφημένη σύνδεση.

δ) Ο client και ο web server, επικοινωνούν πλέον μέσω κρυπτογράφησης, διασφαλίζοντας την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Με αυτό τον τρόπο κρυπτογραφούμε όλα τα δεδομένα που μας δίνετε.

ΑΝΗΛΙΚΟΤΗΤΑ

Δεν συλλέγουμε και δεν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα ανηλίκων κάτω των 15 ετών, τουλάχιστον εν γνώσει μας. Στην περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικές πληροφορίες ανηλίκου κάτω των 15 ετών χωρίς γονική συναίνεση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 και στο άρθρο 21 του Ν. 4624/2019, θα διαγράψουμε αμέσως τις πληροφορίες αυτές.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σε κάθε περίπτωση, αν κρίνετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να κάνετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας (www.dpa.gr).

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει συνταχθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων με αριθμό 2016/679/ΕΕ. Στην περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές στην παρούσα πολιτική, πριν αυτές τεθούν σε ισχύ, θα τις αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα μας. Δι’ αυτό το λόγο, σας προτείνουμε να ελέγχετε κατά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και cookies

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ COOKIES

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι χρησιμοποιούμε cookies για να διευκολύνουμε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική cookies για να τα κατανοήσετε αυτά και τον σκοπό τους.

 

PHP

Functional

Usage

We use PHP for website development. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties.

Functional

Name
Expiration
Function
Provide functions across pages

WooCommerce

Functional

Usage

We use WooCommerce for webshop management. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties.

Functional

Name
Expiration
session
Function
Store items in shopping cart
Name
Expiration
1 day
Function
Store items in shopping cart
Name
Expiration
session
Function
Store items in shopping cart
Name
Expiration
session
Function
Store performed actions on the website
Name
Expiration
persistent
Function
Name
Expiration
session
Function
Store performed actions on the website

Elementor

Statistics (anonymous)

Usage

We use Elementor for content creation. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties.

Statistics (anonymous)

Name
Expiration
persistent
Function
Store performed actions on the website

Google Analytics

Statistics

Usage

We use Google Analytics for website statistics. Read more

Sharing data

For more information, please read the Google Analytics Privacy Statement.

Statistics

Name
Expiration
2 years
Function
Store and count pageviews
Name
Expiration
1 minute
Function
Store a unique user ID
Name
Expiration
1 day
Function
Store and count pageviews
Name
Expiration
1 year
Function
Store and count pageviews

Automattic

Statistics

Usage

We use Automattic for website development. Read more

Sharing data

For more information, please read the Automattic Privacy Statement.

Statistics

Name
Expiration
30 minutes
Function
Provide functions across pages

WordPress

Functional

Usage

We use WordPress for website development. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties.

Functional

Name
Expiration
session
Function
Read if cookies can be placed
Name
Expiration
persistent
Function
Store logged in users

WPML

Functional

Usage

We use WPML for locale management. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties.

Functional

Name
Expiration
1 day
Function
Store language settings

MailChimp

Functional

Usage

We use MailChimp for mailing list subscriptions. Read more

Sharing data

For more information, please read the MailChimp Privacy Statement.

Functional

Name
Expiration
1 year
Function
Store if a message has been dismissed

Purpose pending investigation

Name
Expiration
Function

Google Fonts

Marketing

Usage

We use Google Fonts for display of webfonts. Read more

Sharing data

For more information, please read the Google Fonts Privacy Statement.

Marketing

Name
Expiration
expires immediately
Function
Read user IP address

Google Maps

Marketing

Usage

We use Google Maps for maps display. Read more

Sharing data

For more information, please read the Google Maps Privacy Statement.

Marketing

Name
Expiration
expires immediately
Function
Read user IP address

YouTube

Marketing

Usage

We use YouTube for video display. Read more

Sharing data

For more information, please read the YouTube Privacy Statement.

Marketing

Name
Expiration
session
Function
Store location data
Name
Expiration
6 months
Function
Provide ad delivery or retargeting
Name
Expiration
session
Function
Store and track interaction
Name
Expiration
8 months
Function
Store user preferences

PayPal

Functional

Usage

We use PayPal for payment processing. Read more

Sharing data

For more information, please read the PayPal Privacy Statement.

Functional

Name
Expiration
3 years
Function
Provide fraud prevention
Name
Expiration
persistent
Function
Store account details
Name
Expiration
session
Function
Provide fraud prevention
Name
Expiration
1 year
Function
Store privacy preferences
Name
Expiration
3 days
Function

Google reCAPTCHA

Marketing

Usage

We use Google reCAPTCHA for spam prevention. Read more

Sharing data

For more information, please read the Google reCAPTCHA Privacy Statement.

Marketing

Name
Expiration
session
Function
Read and filter requests from bots
Name
Expiration
session
Function
Read and filter requests from bots
Name
Expiration
persistent
Function
Read and filter requests from bots

Miscellaneous

Purpose pending investigation

Usage

Sharing data

Sharing of data is pending investigation

Purpose pending investigation

Name
Expiration
Function
Name
continueReview
Expiration
Function
Name
uw-icon-locales
Expiration
Function
Name
e_kit-elements-defaults
Expiration
Function
Name
WP_PREFERENCES_USER_5
Expiration
Function
Name
recognizedUserBehavior
Expiration
Function
Name
rex_feed_form_init_settings
Expiration
Function
Name
uw-uid
Expiration
Function
Name
customer-effort-score-exit-page
Expiration
Function
Name
wf-scan-issue-expanded-9571
Expiration
Function
Name
wf-scan-issue-expanded-9572
Expiration
Function
Name
wf-scan-issue-expanded-11595
Expiration
Function
Name
wf-scan-issue-expanded-11597
Expiration
Function
Name
rex_feed_form_init_data
Expiration
Function
Name
wf-scan-issue-expanded-9609
Expiration
Function
Name
wf-scan-issue-expanded-11594
Expiration
Function
Name
wf-scan-issue-expanded-11600
Expiration
Function
Name
qm-container-width
Expiration
Function
Name
wf-scan-issue-expanded-11601
Expiration
Function
Name
rex_feed_form_init_filters
Expiration
Function
Name
debug
Expiration
Function
Name
e_site-editor
Expiration
Function
Name
active_tab
Expiration
Function
Name
wf-scan-issue-expanded-9573
Expiration
Function
Name
_grecaptcha
Expiration
Function
Name
wpEmojiSettingsSupports
Expiration
Function
Name
_ga_4K4WTYV8X1
Expiration
Function
Name
_ga_KHNTRZFK59
Expiration
Function
Name
sbjs_migrations
Expiration
Function
Name
sbjs_current_add
Expiration
Function
Name
sbjs_first_add
Expiration
Function
Name
sbjs_current
Expiration
Function
Name
sbjs_first
Expiration
Function
Name
sbjs_udata
Expiration
Function
Name
sbjs_session
Expiration
Function
Name
_pk_ref.178498.8b6a
Expiration
Function
Name
_pk_id.178498.8b6a
Expiration
Function
Name
_pk_ses.178498.8b6a
Expiration
Function
Name
wfls-remembered-pE2lOWoaXqZyUU2XAE-C8Q
Expiration
Function
Name
wfwaf-authcookie-35476f6e7a7a424eec1048a2521b9c27
Expiration
Function
Name
_pk_ref_178498_8b6a
Expiration
Function
Name
_pk_id_178498_8b6a
Expiration
Function
Name
_pk_ses_178498_8b6a
Expiration
Function
Name
cmplz_functional
Expiration
365 days
Function
Name
cmplz_statistics
Expiration
365 days
Function
Name
cmplz_preferences
Expiration
365 days
Function
Name
cmplz_marketing
Expiration
365 days
Function
Name
qm-container-height
Expiration
Function
Name
cmplz_task_filter
Expiration
365 days
Function
Name
cmplzSelectedRegion
Expiration
365 days
Function
Name
_gcl_au
Expiration
Function
Name
wp-autosave-1
Expiration
Function
Name
cmplz_consented_services
Expiration
365 days
Function
Name
cmplz_policy_id
Expiration
365 days
Function
Name
cmplz_banner-status
Expiration
365 days
Function
Name
shop_per_page
Expiration
Function
Name
wds-seo-metabox
Expiration
Function
Name
woodmart_recently_viewed_products
Expiration
Function

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

GDPR Αίτημα Προσωπικών Δεδομένων
Για να λάβετε μια αναφορά GDPR θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
1. Συμπληρώστε τα στοιχεία της παρακάτω φόρμας και επιλέξτε εξαγωγή δεδομένων.
2. Θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης, όπου θα πρέπει να πατήσετε τον σύνδεσμο.
3. Η αναφορά θα σας αποσταλεί με email.

Αίτημα GDPR Δικαιώματος Στη Λήθη
Για να διαγράψετε το λογαριασμό σας από το κατάστημά μας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
1. Συμπληρώστε τα στοιχεία της παρακάτω φόρμας και επιλέξτε διαγραφή δεδομένων.
2. Θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης, όπου θα πρέπει να πατήσετε τον σύνδεσμο.
3. Ο λογαριασμός και όλα σας τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν, ή θα ανωνυμοποιηθούν πλήρως σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η διαγραφή